PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

          W dniu 9 listopada 2011r. Rozkazem L. 1/2011 drużynowej DH Zawisza Czarny zamknięto okres próby i dopuszczono do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego 16 Druhen i Druhów. Wszyscy harcerze wyrazili wolę złożenia aktu przyrzeczenia. Po krótkiej musztrze, w kręgu wokół „ogniska” wypowiedziane zostały słowa:

 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,

nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym / posłuszną
Prawu Harcerskiemu.

 

Przyrzeczenie Harcerskie na Ogień złożyli:

 

dh Marcelina Staniszewska

dh Aleksandra Chawa

dh Aleksandra Szwec

dh Magdalena Pruszowska

dh Karolina Kroczak

dh Alicja Kaźimierów

dh Paulina Prokopowicz

dh Paulina Drążek

dh Kamil Czerwiec

dh Michał Szewczuk

dh Paulina Chomętowska

dh Roksana Kobylańska

dh Oliwię Szulc

dh Adam Demianowski

dh Marcel Roczyna

dh Katarzyna Rusnak

 

Na znak złożonego przyrzeczenia, harcerze otrzymali krzyże harcerskie przypięte przez drużynową do mundurów.

          Niech wypowiedziane przez Was słowa będą wskazówką w Waszym życiu, niech wyznaczają Wam drogę harcerską, pełna wiary, pracy i pomocy niesionej potrzebującym. Jednocześnie życzę wszystkim moim Druhom i Druhenkom radości, a przede wszystkim dumy z bycia harcerzem i członkiem DH Zawisza Czarny.

Pamiętajcie:

         „Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest....‟

 

CZUWAJ!                  

Drużynowa DH Zawisza Czarny

                            pwd. Lidia Grządziel